2019-03-18

Twitter gasar på och kör cenzur race.

Även Instagram censurerar bilder på Brenton Tarrant

2019-03-17

Praktiskt djupekologi i Nya Zeeland

Skämtar de? Tydligen inte. Kollade gulavästdemo idag

2019-03-13

EUval2019 Facebookcenzuren var snabb

2019-03-11

2019-03-10

En timme försenad men talet som man skrivit genomfördes

Laibach
Lördag Sydafrika