2010-10-08


Den som tittar på elskåp gör sig skyldig till brott (tittförbud) eftersom tecknatt är barnporr.
Ja denna bild skall icket ses som konstnärlig utan är enbart gjord för att framkalla sexuella kännslor av det grövre slaget.