2011-12-23

Läser City och på sidan 2 delas 9 hårda PKlappar ut varav en är tilldelad mig.
Dåligt flyt i texten men man måste väl ge en klapp tillbaka.

Kränkta Negrer bölar ut
Jag blir tagen av en snut
Humorismen är i fara
så jag giver er en snara

Ja man kanske ska följa Realistens tips och börja göra Negrer i lera.