2012-09-16

Satte upp lite affischer idag.
Och för dem som inte känner igen de kränkande negrerna lite länkar.

lilla hjärtat

Ngatti

Paul