2009-09-29


Andreas Malm på Kvarnbyfolkhögskola 18:30, drar väll dit och hatar lite musslimer.