2009-10-21

Ska besöka Lidl och kolla om de har Tapetklister, enligt reklamutskicket ska det finnas men man ska aldrig tro på det man läser.
Lim fanns men inget färgat papper.
En karta Svenskfatöl kan vara bra att ha.