2010-03-10


Ingenvilaingenrast, har inte enns fått upp Ilmar så slår LarsVilks till igen så man kände sig manad att inhandla Kvp pluss Aftonbladet och affischen dök upp i huvudet tjugominuter senare, tack EbbaGrön, nu ska den bara göras (och sättas upp).