2010-04-15

Jaden här borde man kommit på för ettårsedan (blev något annat då) men bättre sent änn aldrig, passar ju bra i sammband med Queerutställningen på Leonard.