2011-01-21På Borgen ikväll och man hinner kolla in vernisaget på skånes just precis innan.
HaUtUllin! (dk/fin/no)
Ito Oto (s)

Jofan det blev en bellman och platta.