2011-02-10


aeriel & jetlink på nobelrexpzzan och man hann med och bli lite bli filmad med några gamla affissier, ja Flink fick man ju upp i borlänge men nätverkskapbeln har legat och vänntat.

Plattor såklart