2011-05-20

Ja Gatukonst som reklam får mig att tänka på

Men när fan har man uppmanat till att rösta på SD?
Svenskarnasparti och Skånepartiet svänger ju mycket hårdare.