2011-07-23

Äntligen! lär nog allah islamkramare brista ut när det visade sig att Norge händelsen inte utfördes av musslimer.
Men musslimerna försökte liksförbannat ta åt sig äran genom Helpers of the Global Jihad men tji fick dom.

Var tvungen att köpa både Aftonbladet och Kvällsposten för lite bildmaterial, detta är ju en gjuten affisch händelse.