2011-09-12

Får man hoppas på en limiterad Breivik kollektion från Lacoste.Kränkt Negerslav gråter ut i Expo.

Men inga tårar i Realisten.