2011-10-16

Gick förbi P-huset Anna och spittade lite.