2012-01-04

Sopstationen en kavaj och marvel T-shirt plus en Ben Sherman skjorta, tog Henri Lloyden gratis.
Och köpte de sista kasseterna.