2012-02-29

Ännu en gång har muSSlimer visat deras gränslösa hat mot demokrati.