2012-08-19

Tydligen gäller inte rättigheten att bära vilka symboler man vill.