2012-11-17

Ingen stor bigbabbedeal kan man tycka utom för Expressen.
Fick ett brev med en tjuga, har zigenare börjat jobba på posten? Nä då hade tjugan varit borta också.