2013-07-19

Satte upp några negrer på elskåpen vilket SortSonofon uppmärksammade. Kollade lite negermusik i tisdags med Mokoomba på pildamen i tisdags, lika bra att passa på när det är gratis, ingår i sommarscenmalmö vilket även danska ValbyVokalgruppe gjorde senare på kvällen vid modernamusét. Ja och ikväll är det Juju&Jordash på Hedmanskagården.