2013-08-09

Åkte till Hässleholm går och kollade affischerna. De flesta var intakta. men några hade fått lite interaktion.