2014-01-27

Buddhist Attack på Stadsbiblioteket inför Förintellsensminnesdag idag.