2015-01-26

Många grisar förintas dagligen så när ska de befrias från dödslägren.