2015-02-20

R-ordet är populärt nu för tiden.
Två T-shirts dök upp idag.