2016-02-20

De goda får dåligt väder idag.


Men väder hindrar inte lite affischering.