2016-03-23

Gatukonst man inte blir arresterad för, men vem vet nuförtiden.