2016-04-14

GenerationDF på DR och man dyker upp efter 5 minuter.

Har blå textilfärg kvar så man gjorde ett tryck.