2016-07-09

Ja här gick det undan, men det ska ju skrivas ut på ljusblått papper och limmas upp också. Ja nu ska det bara limmas upp.