2016-12-27

2016 är ännu inte slut men en sammanfattning av pop(ulist)året att klistra upp imorgon kan ju göras