2017-02-16

Pewdiepie skämtar om judar och kapitalet reagerar