2017-04-07

Pepsi böjer sig inför våldsdemokraterna och ändrar reklamen

Sanningen svider

IS Kall Öl