2017-07-11

Frågan är vilka som är de verkliga Sverigehatarna

Rosa blocket tar sikte