2017-09-12

Facebook visar inte vilka foton som har raderats så hur ska man då kunna följa deras regler utan att veta vilka bilder som är förbjudna Två av de cenzurerade fotona lade jag till kommentar så de kan plockas fram men de resterande tre ingen aning Så det är 30 dagars block igen

Vilks