2018-02-22

Fjärde kontot utrotat av Facebook, takten har ökat för att uppnå den slutgiltiga lösningen av yttrandefrihetsfrågan