2018-06-18

Alla är svenskar som glassar runt även lappjudar och 9000 illegala afghaner

Restaurangreklamen sprider sig