2010-02-05


Low hur missade man Low och varför i hellvette spelar Allerrselen Wiesserosenneofolk imorgon på Faust KPHG när SingSang sangar samtidigt?
Whatewer, man har ändå inte råd att tasig över havet.