2010-02-01


Vädret lite bättre så lika bra att smälla upp.
Får se om man drar till Skånes där MV & EE, Jakob Olausson och Carl Lindh & Pär Thörn uppträder.
Nä det blev inget Skånes men affischuppsättningen löpte smärtfritt.