2010-06-09

Ja och här har den Judiska cenzuren hjälpt till, en förbrödrande affisch medandraord.
Är så jäkla rennsatt och cenzurerat på möllevången så man måsste ta en runda till tammefan.