2010-06-27

Skåne kanske har fått en Laserman enligt löpsedlarna, ja man kan ju hoppas.
Klippte bort några festivalarmband, måsste ju finnas platts för framtiden.