2010-07-23

8bit i köpenhamn, borde varti där igår men sent ska syndaren vakna.