2010-07-09

LIDL va stängt så he blev coop, småland gillar man ju
Drone eller? svar ja på debaser ikväll.
he se man fan fram åt
å bakåt nä nu låter de ju som MJ

ja nu öppnade LIDL