2010-08-10


Åkte med över till Danmark och tillbaka igen, fick sex flaskor vodka för besväret.