2010-08-12

Drog till Klippan och köpte mentholcigg, ja man satte upp några lostlappar också.


Tillbaka i Malmö.