2010-09-17

debaser med nått göteborgs och Uvisaiskt skit.