2010-09-24

nått göteborgs Bombus och Citay hashigt från Usa på debaser ikväll