2010-11-26Fortfarnde full&gud larsvilks cuming agsin
Nä seriöst måsste kolla om det äe nånn jävla spelning på singdanf inan man smällel av&på

joförfan
RENE HELL [us]
JONAS REINHARDT [us]

Nä man missade, ringde daun 22 och blev kvar där man var, så man missade live
kommer en dag imorgon (som man missar?