2010-11-08

Gled in på öppnahjärtat köpte femkopparmedfat Arabia 70-tal som man kanske försöker avyttra.
Annars kan man ju dricka glögg ur dem.