2011-12-11

Blev tyvärr inga affischer uppsatta i Stockholm men annars var det trevligt.
Ett stort utbud av starköl på efterfesten, inget jävla smuggelöl medandraord.