2011-12-03

Fick hem ett erbjudande att byta vårdcentral.


Och det erbjudandet nappade man ju på.