2012-04-14

Drog till Vellinge och kollade SDU:s ChangFrick, antidemokraterna lös med sin frånvaro och då kunde man ju höra riktigt bra.
igår 120days på debaser vilket var rejält kjempegott
Hittades på öppnahjärtat, ja där man praktiserar.