2012-05-13

En uppdaterad version. Grundkonceptet lär hålla länge, mycket länge.
Satte upp i Östersund för tio år sedan.
Köpte ett millitärbälte på drottningtorget för 30kr.